Projects

Proje No92/3
Proje AdıGlial Tümörlerde genetik özelliklerin Araştırılması (Tümör kültürü çalışması). UÜTF Araştırma fonu
YürütücüErhan Oğul
Yardımcı AraştırmacılarS Akçalar, E Korfalı, A Bekar, Ş Tolunay, F Turan, S Artan.

Proje No9939, 2000
Proje AdıPrimer Malign Beyin Tümörlerinde FISH Tekniği ile Aneuploidilerin ve p53 Tümör Supressor Gen Delesyonlarının İncelenmesi. UÜTF Araştırma fonu
YürütücüMuammer Doygun
Yardımcı AraştırmacılarÜ Egeli, T Yakut, A Bekar, E Oğul.

Proje NoT-2006/10
Proje AdıMalign Beyin Tümörlerinde Tc-99m MİBİ sintigrafisi ile Multi Drug Rezistansın saptanması ve ameliyat sonrası hasta yönetimine etkisinin araştırılması
YürütücüProf Dr Fevzi Tamgaç
Yardımcı AraştırmacılarDr A Bekar, Dr Ş Tolunay, Dr AT Akbunar, Dr E Alper, Dr K Aksoy, Dr V Özkul

Proje NoAFP 2002/69
Proje AdıYoğun Bakım Olgularında Bilateral İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu:İnterhamisferik Supratentoriyal İntrakraniyal Basınç Farkları ve İntrakraniyal Hipertansiyon Tedavisindeki Etkileri
YürütücüDr A Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr G Bulut, Dr Ö Taşkapılıoğlu, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy

Proje NoSBAG-AYD-410(102S252)
Proje AdıYoğun Bakım Olgularında Bilateral İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu:İnterhamisferik Supratentoriyal İntrakraniyal Basınç Farkları ve İntrakraniyal Hipertansiyon Tedavisindeki Etkileri
YürütücüDr A Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr G Bulut, Dr Ö Taşkapılıoğlu, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy

Proje No2004/9
Proje AdıBeyin tümörlerinin sebep olduğu nöropsikolojik belirtilerin testlerle belirlenmesi.
YürütücüDr M Bakar, Dr A Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr E Oğul, Dr E Korfalı, Dr K Aksoy, Dr E Parlayan, N Türkeş.

Proje NoT-2003-34
Proje AdıAğır Kafa Travmalı Hastalarda İntrakraniyal Hipertansiyonun Tedavisinde Beyin Doku pO2, pCO2, ve pH monitörizasyonu ve Dekompresyon Tedavisine Karar Vermedeki Rolü.
YürütücüDr. E.Korfalı
Yardımcı AraştırmacılarDr Ahmet Bekar, Dr Başak Caner, Dr Faruk Abaş

Proje NoAYP (T) 2011-2
Proje AdıYüksek dereceli glial tümörlerde 5ALA kullanımı. (1 adet İntraoperatif akış kontrollü ve intraoperatif flöresans boyama tekniklerinin kullanılabileceği özel nöroşirürji ameliyat mikroskobu alımı)
YürütücüProf Dr Ahmet Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr Ender Korfalı, Dr Hasan Kocaeli

Proje No2011-09/02
Proje AdıPeriferik sinir kesilerinde sitikolin uygulamasının koruyucu etkilerinin mekanizmalarının araştırılması
YürütücüProf Dr Ahmet Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr. Elif Başaran, Dr Mehmet Cansev., Dr İlker Kafa

Proje NoUAP(T)-2012/2
Proje AdıFicus carica lateksinin glial tümör hücre hatları ve kök hücre özelliğine sahip primer tümör hücreleri üzerindeki etkisinin araştırılması
YürütücüDr Ahmet Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr Gülçin Tezcan, Dr Berrin Tunca, Dr Ünal Egeli

Proje NoOUAP(T)-2013/22
Proje AdıGBM’li hastalara ait primer tümörlerde OLE’nin MGMT ve GATA6promotör bölge metilasyonu üzerine etkilerinin araştırılması.
YürütücüYrd Doç Dr M Özgür Taşkapılıoğlu
Yardımcı AraştırmacılarDr Gülçin Tezcan, Dr. Ahmet Bekar, Dr Berrin Tunca, Dr Ünal Egeli

Proje NoTubitak hızlı destek, OUAP(T)-2012/17
Proje AdıGlioblastoma Kök Hücrelerinde Olea europaea yaprağı ve VİTİS VİNİFERA Çekirdeği Özütlerinin Anti-Tümöral Etkilerinin Araştırılması
YürütücüDR Tunca Türkel B
Yardımcı AraştırmacılarDr G Tezcan, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ünal Egeli, Dr Ahmet Bekar, Dr F Budak, Dr H Malyer, Dr Şahsene Tolunay, Dr Türkkan Evrensel

Proje NoTubitak hızlı destek, OUAP(T)-2012/17, Uludağ Üniv Hızlı Destek, HDP(T)-2013/3
Proje AdıOlea europaea’nın yapraklarından elde edilen özüt (OLE)’ün GBM tümörleri üzerine olan etkilerinin Chorioallantoic Membran (CAM) assay tekniği ile değerlendirilmesi.
YürütücüDR Tunca Türkel B
Yardımcı AraştırmacılarDr G Tezcan, Dr M Yalçın, Dr Ünal Egeli, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ahmet Bekar, Dr Ö Taşkapılıoğlu

Proje NoTubitak hızlı destek, Uludağ Üniv Hızlı Destek UAP(T)-2012/2
Proje AdıFicus carica lateksinin glial tümör hücre hatları ve kök hücre özelliğine sahip primer tümör hücreleri üzerindeki sitotoksik etkisinin araştırılması
YürütücüDr Ahmet Bekar
Yardımcı Araştırmacılar: Dr C Demir, Dr C Şahin Bilgi, Dr B Tunca türkel, Dr A Bekar, Dr G Tezcan, Dr G Çeçener Tutar, Dr Ünal Egeli, Dr F Budak, Dr T Evrensel, Dr Ş Tolunay, Dr H Malyer, Dr Ayhan Bilir

Proje NoSBAG-2220 (1995098) - 2001
Proje AdıHipofizektomili Erkek Sıçanlarda Hipofiz greftlerinin Fertilite ve seksüel fonksiyonun Restorasyonundaki Rolü.
YürütücüYrd. Doç. Dr. Ahmet Bekar
Yardımcı AraştırmacılarDr. Vahide Savcı, Dr. Tülin Alkan, Dr. Ender Korfalı, Dr. Şahsene Tolunay

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top