National Presentations

 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Kalsifiye Sefal Hematom: 1 Olgu Nedeniyle. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Posterior Fossa Yerleşimli Subdural Higromalar. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Korfalı E, Bekar A, Korfalı E, Kahveci F, Çelik SE, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B: Serebral İskemide Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Korfalı E, Bekar A, Korfalı G, Kahveci F, Çelik SE, Boyacı S, Yıldırım S, Başkan Z, Çalışır B: Ağır Kafa Travmalarında Hipoterminin Koruyucu Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Bekar A, Aksoy K, Çelik SE, Boyacı S: Lomber Disk Cerrahisinde Bir Tedavi Seçeneği olarak Fragmanektomi ve Foraminotomi. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 16-20 Mayıs 1997, Antalya
 • Ulutaş M, Yılmazlar S, Türeyen K, Bekar A, Korfalı E: Hidrosefali Gelişimi ile Birlikte olan Spontan Kranial Kanamalarda Ventriküler Drenaj ve Sonuçları. 34. Ulusal Nöroloji Kongresi. 23-27 Eylül 1998, Bursa. Türk Nöroloji Dergisi. Cilt 4, S:61, 1998
 • Bekar A, Korfalı E: Steiner-Lindquist Stereotaktik Laser Kullanılarak Kraniotomi ile Mikrocerrahi. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. 17-19 Mayıs 1999, İstanbul. Türk Nöroşirürji Dergisi S23-24, 1999
 • Ulutaş M, Bekar A, Aksoy K, Korfalı E, Parlak M: Servikal Disk Herniyasyonunda Posterior Longitudinal Ligament Kalsifikasyonunun Önemi. Türk Nöroşirürji Derneği XIII. Bilimsel Kongresi. 17-19 Mayıs 1999, Türk Nöroşirürji Dergisi. s. 167-168
 • Doğan Ş, Kulalı M, Ulutaş M, Yılmazlar S, Bekar A, Parlak M, Korfalı E: İntrakranial Anevrizmanın Tanısında BT-Angiografi ve MR-Angiografinin Yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Antalya, Kemer
 • Korfalı G, Bilgin H, Bekar A, Yılmazlar S, Ulutaş M, Korfalı E: Uyanık Kraniyotomi ve Cerrahi Tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği XIV. Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Başkan Z, Bekar A, Bulut G, Aksoy K, Korfalı E, Cordan T, Tolunay Ş, Parlak M: Çocuk Çağı İnfratentoriyal Tümörleri: Klinik Özellikler, Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Başkan Z, Bekar A, Aslan E, Korfalı E, Aksoy K, Cordan T, Doygun M, Tolunay Ş, Parlak M: Erişkin Çağı İnfratentoriyel Tümörleri: Klinik Özellikler, Tedavi Sonuçları ve Prognostik Faktörler. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Kocaeli H, Bekar A,Yılmazlar S, Doğan Ş, Korfalı E: Cerrahi Girişim Uygulanan İntraserebral Hematomlarda Prognoz. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Bekar A, Öztürk M, Korfalı E: Primer veya Sekonder Serebral İskemili Olgularda Serebral İntraparenkimal ve Rektal Isının Karşılaştırılması. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Çalışır B, Bekar A, Mutlu N, Kürşat ME, Tolunay Ş, Korfalı E, Aksoy K: Postmortem İncelemeden Öğrendiklerimiz. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Bekar A, Doğan Ş, Yılmazlar S, Başkan Z, Korfalı E, Aksoy K: Kraniyal Girişimlerde Saçın Enfeksiyona Etkisi. XIV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi. 17-21 Mayıs 2000, Kemer, Antalya
 • Ulutaş M, Bekar A, Korfalı E, Alkan T, Kahveci N: Sıçanlarda Deneysel Subaraknoid Kanama Sonrası Oluşan Akut Vazokonstriksiyonun Serebral Kan Akımı, Arter Yapısı ve Beyin Sapı İskemisi Üzerine Etkileri. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Kanpolat Y, Savaş A, Bekar A, Berk C: Trigeminal Nevralji Tedavisinde RF-Rizotomi: Etkinlik ve Komplikasyonlar. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Bekar A, Savcı V, Alkan T, Gören B, Korfalı E, Tolunay Ş: Hipofizektomili Erkek Sıçanlarda Hipofiz Greftlerinin, Fertilite ve Seksüel Fonksiyonun Restorasyonundaki Rolü. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Doğan Ş, Çalışır B, Arslan E, Bekar A, Doygun M, Korfalı E, Aksoy K, Cordan T: Anterior Servikal Yaklaşımda 'Interbody Cage' Uygulamasının Klinik Değerlendirilmesi. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Kocaeli H, Doğan Ş, Kürşat ME, Ulutaş M, Bekar A, Korfalı E: Serebral Anevrizma Cerrahisinden Sonra Postoperatif Kontrol Dijital Substraksiyon Anjiografinin yeri. XV. Türk Nöroşirürji Derneği Bilimsel Kongresi, 22-26 Mayıs 2001, Belek, Antalya
 • Şahin S, Yılmazlar S, Doğan Ş, Kocaeli H, Bekar A, Parlak M, Aksoy K, Korfalı E: Baziler Arter Anevrizmasının tedavisinde Endovasküler Koil Uygulamasının Komplikasyonu ve Post Mortem İnceleme. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kulalı M, Öztürk M, Sarıgül S, Doğan Ş, Bekar A, Korfalı E: Supratentorial cerrahi girişim sonrası serebellar kanama. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kocaeli H, Bekar A, Korfalı E: Orta serebral arter anevrizmasına eşlik eden silvian lipom. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kocaeli H, Bekar A, Korfalı E: AVM rezeksiyonu sonrası anevrizmayı taklid eden tromboze besleyici stump. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Taşkapılıoğlu Ö, Bulut G, Bekar A, Korfalı E, Aksoy K: Giant Cavernous Hemangiomas: Report of two cases. Türk Nöroşirürji Derneği XVI. Bilimsel Kongresi. 3-8 Haziran.2002, İstanbul
 • Kurtkaya Yapıcıer Ö, Sezgin Ramadan S, Bekar A, Sav A: Gliosarkoma-Rhabdomyoblastik komponentli: Olgu sunumu. Ulusal Patoloji sempozyumu. Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri. 15-19 Ekim 2002, Pamukkale
 • F Abas, S Doğan, E Kürşat, S Yılmazlar, A Bekar, E Korfalı: İntrakranial Anevrizma Cerrahisinde Zamanlama: Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya.
 • E Kursat, S Dogan, F Abas, A Bekar, S Yılmazlar, E Korfalı: Subaraknoid Kanamalarda Hipervolemi, Hipertansiyon Hemodilüsyon Uygulamasının Yeniden Kanamaya Olan Etkisi: Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • M Öztürk, S Dogan, S Sarıgül, A Bekar, S Yılmazlar, E Korfalı, K Aksoy, M Doygun: Dev Menengiomalar; 45 Olgunun Klinik Analizi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • B Caner, F Abaş, E Yılmaz, H Akalın, A Bekar, Ş Doğan, S Yılmazlar, E Korfalı, K Aksoy: Nöroşirürji Pratiğinde Nozokomiyal Menenjit Riski, Nedenleri ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • A Bekar, H Kocaeli, Ö Taşkapılıoğlu, H Bilgin, Ş Tolunay: İntrakranial Kitlelerin Tanı ve Tedavisinde Stereotaktik Girişimler ve Komplikasyonları: Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • H Kocaeli, Ö Taşkapılıoğlu, A Bekar: Küçük Supoksipital Kraniyektomi Defektlerinin Otolog Kemik Parçaları İle Rekonstrüksiyonu. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • B Caner, F Abaş, E Yılmaz, H Akalın, G Korfalı, Ş Kahveci, A Bekar, Ş Doğan, S Yılmazlar, E Korfalı, K Aksoy, M Doygun: Nöroşirürji Yoğun Bakımında Mekanik Ventilasyon Uygulanan Olgularda Nozokomiyal Pnömoni: Etkenleri, Risk Faktörleri ve Tedavisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • F Abaş, B Caner, A Bekar, Ş Doğan, S Yılmazlar, E Korfalı, K Aksoy, M Doygun: İntraparankimal İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonu ve Komplikasyonları. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • F Abaş, B Caner, E Yılmaz, H Akalın, A Bekar, Ş Doğan, S Yılmazlar, E Korfalı, K Aksoy: Eksternal Ventriküler Drenaj Seti (EVDS) Komplikasyonları ve Takılı Kaldığı Süre ile Nozokomiyal Menenjitlerin İlişkisi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • F Abaş, S Yılmazlar, H Kocaeli, Ş Doğan, K Aksoy, M Doygun, E Korfalı, A Bekar: Venöz Tip Epidural Hematom ve Tedavi Seçenekleri. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • Ö Taşkapılıoğlu, G Bulut, A Bekar, E Korfalı, K Aksoy: Bilateral İntrakraniyal Basınç Monitörizasyonunda Supratentoriyal Basınç Farklılığı: İlk sonuçlar. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • S Şahin, Ş Doğan, A Türkkan, S Yılmazlar, A Bekar, E Korfalı, K Aksoy, M Doygun: Kronik Subdural Hematomlarda Cerrahi Tedavi Seçenekleri:156 Olgunun Retrospektif İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • G Türker, H Bilgin, G Korfalı, E Korfalı, F Abaş, A Bekar: İntrakranial Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Lumbar Subaraknoid Drenaj Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • B Caner, A Bekar, E Korfalı, E Bülbül Başkan: Benign Diffüz Hemangiomatozis Olgusunda Spontan Spinal Epidural Hematomun Spontan Rezolüsyonu. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • B Caner, A Bekar, K Aksoy, Ş Tolunay: Çocukta primer spinal kord oligodendroglioması: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • G Türker, H Bilgin, G Korfalı, E Korfalı, F Abaş, A Bekar: İntrakranial Anevrizma Cerrahisinde İntraoperatif Lumbar Subaraknoid Drenaj Uygulaması. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • E Arslan, S Yılmazlar, S Sarıgül, S Doğan, B Caner, F Abaş, K Aksoy, A Bekar, E Korfalı, M Doygun, T Cordan: Kafa Kaide Kırıklarında BOS Fistülleri. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • H Kocaeli, Ö Taşkapılıoğlu, A Bekar, Ş Tolunay, T Yakut: Oligodendrogliomanın Orijinal Yerinden Uzakta Glioblastoma Multiforme Olarak Rekürrensi: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XVII. Bilimsel Kongresi. 20-24 Mayıs 2003, Belek-Antalya
 • Taşkapılıoğlu Ö, Bulut G, Bekar A, Korfalı E, Aksoy K: İnterhemisferik supratentoriyal intrakraniyal basınç farkları. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya
 • Bekar A, Bilgin H, Korfalı G, Korfalı E, Kocaeli H, Taşkapılıoğlu Ö: Fonksiyonel beyinde steiner-lindquist stereotaktik lazer eşliğinde uyanık kraniyotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya
 • Caner B, Karabulut B, Doğan Ş, Bekar A, Korfalı E, Aksoy K, Parlak M: Menenjiomaların subtiplemesinde manyetik resonans spektroskopinin yeri. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya
 • Caner B, Kürşat E, Kocaeli H, Bekar A, Aksoy K, Tuncel E: Genişlemiş Wırchow-Robın Aralıkları: 2 olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya.
 • Caner B, Kocaeli H, Yılmaz E, Kürşat E, Bekar A: Streptococcus Constellatusun Neden Olduğu Beyin Apsesinde Hızlı Gaz Oluşumu: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya
 • Kürşat ME, Kocaeli H, Bekar A, Tolunay Ş, Parlak M: İntraserebral abseye neden olan frontoorbital osteoma. Türk Nöroşirürji Derneği XVIII. Bilimsel Kongresi. 22-26 Mayıs 2004, Kemer-Antalya
 • Yakut T, Schulten HJ, Bekar A, Enders C, Egeli Ü, Gutenberg A, Tolunay S, Volf-Salgo J, Doygun M, Füzesi L: Comperative genomic hybridization yöntemiyle oligodendrogliomalar ve astrositomalarda genetik düzensizliklerin karşılaştırılması. VI. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetic Kongresi. 21-24 Nisan 2004, Belek-Antalya
 • Bekar A, Taşkapılıoğlu Ö, Abaş F, Kocaeli H: Trigeminal nevralji tedavisinde mikrovasküler dekompresyon. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • Özcan T, Yılmazlar S, Bekar A, Türkkan A: Subtemporal ve infratemporal fossada orta fossayı tutmuş ekstraaksiyel mezenkimal kondrosarkoma: Olgu sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • Caner B, Abaş F, Kocaeli H, Korfalı E, Bekar A: Serebral doku parsiyel oksijen basınç ölçümü: Erken sonuçlar. Türk Nöroşirürji Derneği XIX. Bilimsel Kongresi. 27-31 Mayıs 2005, Kemer-Antalya.
 • Abaş F, Bekar A, Aker S, Sav A: Glial Bileşeni Pilositik Astrositomalı Ganglioglioma Olgusu. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Bekar A, Taşkapılıoğlu Ö: BT Önderliğinde Perkütan Trigeminal Traktotomi: 1 Olgu. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Taşkapılıoğlu Ö, Türkeş N, Bekar A, Bakar M, Aksoy K: İntrakraniyal Kitlelerde Nöropsikolojik Değerlendirme. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Mehmet S, Kocaeli H, Abaş F, Yılmazlar S, Korfalı E, Bekar A: Antibiyotik Emdirilmiş Eksternal Ventriküler Drenaj Seti (EVDS) Kullanımının Enfeksiyon Üzerine Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Türkkan A, Kocaeli H, Bekar A, Aksoy K, Yılmaz E, Korfalı E: Antibiyotik Emdirilmiş Şant Sistemi Kullanımının Enfeksiyon Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Türkkan A, Kocaeli H, Bekar A, Korfalı E, Yılmazlar S, Aksoy K: Kraniyal Subdural Ampiyemler. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Bekar A, Abaş F, Türkkan A: Kanser Ağrısında BT Önderliğinde Selektif Perkütan Kordotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Bekar A, Kocaeli H, Bilgin H, Korfalı G, Korfalı E, Taşkapılıoğlu Ö: Uyanık Anestezi ile Steiner-Lindquist Stereotaktik Lazer Önderliğinde Yapılan Minimal İnvaziv Kraniyotomiler. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Türkkan A, Kocaeli H, Bekar A, Yılmazlar S, Korfalı E: Spinal Epidural Abseler. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi. 28 Nisan-02 Mayıs 2006, Belek-Antalya.
 • Çeçener G, Tunca B, Egeli Ü, Bekar A, Tolunay Ş, Aksoy K: Glioblastoma Multiforme Olgularında Fhit Gen Mutasyonlarının Araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Arslan E, Kocaeli H, Bekar A, Tolunay Ş, Ulus İ H: Periferik Sinir Kesisinde Topikal Uygulanan Sitidin, Kolin ve Sitikolin’in, Aksonal Rejenerasyon ve Epinöral Skar Dokusu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Bekar A, Caner B, Özcan T, Töre G: Yüz Ağrılarında BT Önderliğinde Perkütan Trigeminal Traktotomi-Nukleotomi. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Bekar A, Caner B, Işık S, Bilgin H, Bakar M: Hemifasiyal Spazm Tedavisinde Mikrovasküler Dekompresyon. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Arslan E, Bekar A, Hakyemez B, Yalçınkaya U, Kocaeli H, Korfalı E, Yılmazlar S, Doğan Ş: Dondurularak Saklanan Otolog Kemik Fleplerin Kraniyoplastide Kullanımı. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Korfalı E, Kocaeli H, Türkkan A, Savran M, Abaş F, Bekar A, Yılmazlar S, Doğan Ş: Orta Serebral Arter Anevrizmalarına Bağlı Gelişen İntraserebral Hematomlarda Cerrahi Endikasyon ve Sonuçlar. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Doğan Ş, Abaş F, Kocaeli H, Korfalı E, Bekar A, Yılmazlar S: Anterior SErvikal Diskektomi Sonrası Füzyon Materyali Olarak Kafeslerin Klinik ve Radyolojik Sonuçları. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Bekar A, Çeçener G, Tunca B, Egeli Ü, Tolunay Ş: Primeri Küçük Hücre Dışı Akciğer Kanseri Olan Beyin Metastazlarında Fhit Gen Mutasyonlarının Araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Arslan E, Kocaeli H, Bekar A, Tolunay Ş, Ulus İ H: Periferik Sinir Kesisinde Topikay Uygulanan Sitidin, Kolin ve Sitikolin’in, Aksonal Rejenerasyon ve Epinöral Skar Dokusu Üzerine Etkilerinin Araştırılması. Türk Nöroşirürji Derneği XXI.Bilimsel Kongresi. 20-24 Nisan 2007, Aksu-Antalya.
 • Bilgin H, Korfalı G, Gülhan N, Ceylan G, Korfalı E, Bekar A, Yılmazlar S: Posterior Fossa ve Servikal Vertebra Cerrahisi Geçiren 200 Hastada Komplikasyonlar: Retrospektif Analiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Dergisi, 25-28 Ekim 2007, Antalya
 • Savran M, Aktaş U, Semra I, Moralı T, Yılmazlar S, Bekar A: Koroid Pleksus Papillomunun Spinal Metastazı: Olgu Sunumu. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18-22 Nisan 2008, Antalya.
 • Savran M, Moralı T, Bekar A: Ailesel Trigeminal Nevralji. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18-22 Nisan 2008, Antalya.
 • Savran M, Doğan Ş, Aktaş U, Korfalı E, Bekar A, Yılmazlar S: Antibiyotik Emdirilmiş Eksternal Ventriküler Drenaj Seti (EVDS) Kullanımının Enfeksiyon Üzerine Etkisi. Türk Nöroşirürji Derneği 22. Bilimsel Kongresi. 18-22 Nisan 2008, Antalya.

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top