Surgery Videos

İntramedüller Ependimoma Olgusu

31 yaşında kadın hasta.

Şikayeti: Yürüme güçlüğü, bacaklarda uyuşukluk

Öyküsü: YAKLAŞIK 1 YILDIR BACAKLARDA UYUŞMA VE YÜRÜME GÜÇLÜĞÜ VARMIŞ. SON 1 AYDIR HASTA YARDIMLA YÜRÜYEBİLİR HALE GELMİŞ. İDRARINI HİSSETMİYORMUŞ. KARNINA BASTIRARAK İDRAR YAPABİLİYORMUŞ. HASTA OPERASYON AMACIYLA YATIRILDI

Öz Geçmiş: Özellik yok.

Fizik muayene: Normal.

Nörolojik muayene: Şuur açık koopere oryante, kranial sinirler normal. Üst ekstremitelerde motor reflex ve his kusuru yok. Torakal 2 e çıkan hipoestezik, paraparezik, idrar inkontinansı (+), Rezidü idrar miktarı 500cc. DTR ler hiperaktif.

Radyolojik bulgular:

TORAKAL MR: T1-4 ARASINDA İNTRADURAL İNTRAMEDÜLLER HOMOJEN YOĞUN KONTRAST TUTAN KİTLE LEZYONU VE ÜST VE ALT SEVİYELERDE BİR VERTEBRA BOYU SYRENGOMYELİ KAVİTESİ MEVCUT

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

           

Operasyon tarihi: 03. 11. 2012

İTGAA PRONE POZİSYONDA ÇİVİLİ BAŞLIKTA OPERASYONA ALINDI. C7-T5 LİNEER CİLT İNSİZYONU YAPILDI VE CİLTALTI DOKULAR DİSEKE EDİLDİ. PARAVERTEBRAL ADELELER BİLATERAL KÜNT DİSEKE EDİLDİ. SKOPİ KONTROLÜ SONRASI T1 KISMİ, T2 LAMİNOPLASTİ,T3 TOTAL LAMİNEKTOMİ YAPILDI. DURA AÇILDI. ORTA HATTAN MİYELOTOMİ YAPILDI. 1MM SONRA İNTRAMEDÜLLER GRİ MOR RENKLİ KLİVAJ VEREN KİTLE LEZYONU GÖRÜLDÜ. ETRAFINDAN DİSEKE EDİLEREK CUSA YARDIMIYLA MAKROSKOPİK TOTAL ÇIKARILDI. KANAMA KONTROLÜ SONRASI MYELOTOMİ SINIRINDAN PİA SÜTÜRE EDİLDİ. DURA PRİMER SÜTÜRE EDİLDİ. ÜZERİNE TİSSEL DÖKÜLDÜ.T2 LAMİNA SI İPEK SÜTÜRLERLE YERİNE TESPİT EDİLDİ. LAMİNEKTOMİDEN ELDE EDİLEN KEMİK PARÇALAR LATERALLERE KONARAK FÜZYON UYGULANDI. KATLAR ANATOMİSİNE UYGUN KAPATILDI. KOMPLİKASYON OLMADI.

Klinik Seyir:

Postoperatif paraparezisinde düzelme gözlenen hasta 3 gün sonra taburcu edildi. Rehabilitasyona devam edildi. 1 ay sonraki kontrolünde defisiti yoktu.

 

Patoloji sonucu:

SELLÜLER EPENDİMOM GRADE 2

GFAP: Tümör hücrelerinde immünreaktivite mevcuttur.

S-100 protein: Tümör hücrelerinde immünreaktivite mevcuttur.

EMA: Tümör hücrelerinde immünreaktivite mevcuttur.

MIB-1/Ki-67 : Tümör hücrelerinin %1’inden azında immünreaktivite mevcuttur.

 Ameliyat Sonrası MR Görüntüleri:

          

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top