Surgery Videos

Düşük Dereceli Glial Tümör Olgusu

Adı Soyadı          : 25 Yaş, Kadın                                   Başvuru tarihi: 2014

Şikayeti               : Nöbet geçirme

Hikayesi              : Bilinen herhangi bir hastalığı olmayan hastanın 2 ay önce JTK tarzında nöbeti olmuş. Dış merkezde tetkik edilen hastaya yapılan Kranial Mr incelemesinde kitle saptanması üzerine tarafımıza başvurmuş. Mevcut tablosuyla poliklinikte değerlendirilen hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı

Özgeçmişi          : Anamnez dışında özellik yok

 Fizik Muayene : TA: 100/70 mmHg, Nb: 80/dk. Sistem muayeneleri doğal.

 Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Apatik.Pupiller izokorik. Direkt ve indirekt ışık reaksiyonu bilateral pozitif. Göz hareketleri serbest.  Fasial asimetri yok. Alt kranial sinirler  intakt. Taraf bulgusu yok. His kusuru yok. Derin tendon refleksleri normoaktif. Patolojik refleks yok.

Kraniyal MR  : Sol frontalde 6x5 cm’ lik kontrast tutmayan belirgin şift etkisi yaratmamış, intraaksiyel yerleşimli kitle ile uyumlu görünüm mevcut.

 

AMELİYAT NOTU: Uyanık anestezi  (Sedasyon-analjezi) altında supine pozisyonda, baş nötr orta hatta ay başlıkta operasyona alındı.  Sol frontal kraniotomi yapıldı. Korteks yüzeyine kadar çıkmış, beyine göre daha açık ve gri renkli, yer yer aspiratöre kolay yer yer zor gelen, vaskülaritesi düşük glial tümör makroskopik total boşaltıldı. CÜSA da kullanıldı. Kanama kontrolü fluoseal ile yapıldı.  Dura periost ile duraplasti yapılarak kapatıldı. Kraniotomi flebi plak vida ile tesbit edildi. Kanama kontrolü sonrası katlar kapatılarak operasyon sonlandırıldı. 50 cc kanadı. Kan kullanılmadı.  

PATOLOJİ TANISI:

1-            OLİGODENDROGLİOMA (WHO Grade 2), sol frontal bölge, 1 nolu doku

2-            OLİGODENDROGLİOMA (WHO Grade 2), sol frontal bölge, 2 nolu doku

3-            OLİGODENDROGLİOMA (WHO Grade 2), sol frontal bölge, 3 nolu doku

İmmünohistokimyasal çalışma (3 nolu blok)

GFAP: Tümör hücrelerinde negatif

Kİ67: 50/1000

IDH1: Pozitif

IDH2:Pozitif

SİKLİN Di: Pozitif

S100: Tümör hücrelerinde negatif

CD57: Tümör hücrelerinde negatif

P53: %5 pozitif

IN 11: Ekspresyon kaybı negatif

İmmünohistokimyasal çalışma (10 nolu blok) Kİ67: 90/1000

Rapor Onay Tarihi: 25.09.2014 09:45

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

Kontrastlı sagittal MR

Kontrastlı aksiyal MR

 

Ameliyat Sonrası Radyolojik Görüntüler:

 

 

 

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top