Surgery Videos

Avm+Kanamış Anevrizma Olgusu

55 Y, KADIN, EG

Yatış Tarihi: 23.02.2015

Çıkış Tarihi: 30.02.2015

ŞİKAYETİ: BAŞ AĞRISI, ŞUUR BULANIKLIĞI

HİKAYESİ: ANİ BAŞLAYAN BAŞAĞRISI VE ŞUUR BULANIKLIĞI YAKINMALARI NEDENİYLE BAŞVURAN HASTA İNTRAVENTRİKÜLER HEMORAJİ TANISIYLA YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE YATIRILDI.

FM: GENEL DURUMU ORTA, TA:130/80MMHG, NDS:76/DAK, ATEŞ 36.5C SİSTEM MUAYENELERİ DOĞAL. VAS:4-5

NM: ŞUUR AÇIK KOOPERE DEZORYANTE, PUPİLLER İZOKORİK, IR+/+, GÖZ HAREKETLERİ HER YÖNE SERBEST, FUNDOSKOPİ BİLATERAL NORMAL. FASİYAL ASİMETRİ YOK. DİĞER KRANİAL SİNİR MUAYENELERİ NORMAL. MOTOR MUAYENE NIORMAL. ENSESERTLİĞİ (+), İDRAR SONDASI MEVCUT.

GKS:14

RADYOLOJİ NOTLARI: KRANİAL BT VE MR DA SOL FRONTALDE İNTERHEMİSFERİK YERLEŞİMLİ VENTRİKÜLE KANAMIŞ 2.5X2.5X3 CM BÜYÜKLÜKTE KİTLE (AVM ?), 3D BT ANGİODA DİSTAL ACA ANEVRİZMASI VE 1 CM ÜSTÜNDE 2 BESLEYİCİSİ OLAN SAGİTTAL SİNÜSE BOŞALAN 3 CM LİK AVM MEVCUT.

KLİNİK SEYİR: HASTAYA ACİL OLARAK EVD TAKILDI VE KANLI BOS DRENAJINA BAŞLANDI. TAKİBEN ŞUURU AÇILAN HASTAYA BT ANGİO YAPILDI.  DİSTAL ACA ANEVRİZMASI  VE 1 CM ÜSTÜNDE 2 BESLEYİCİSİ OLAN SAGİTTAL SİNÜSE BOŞALAN 3 CM LİK AVM TESBİT EDİLDİ. OPERE EDİLDİ.

AMELİYAT NOTU: İTGAA SUPİN POZİSYONDA OPERASYONA ALINDI. KORONER SÜTÜR ÜZERİNE ORTA HATTI GEÇEN SOL FRONTAL KRANİOTOMİ FLEBİ KALDIRILDI. DURA SAĞA DEVRİLDİ. İNTERHEMİSFERİK İLERLENDİ. ÖNCE KANAMIŞ DİSTAL ACA ANEVRİZMASI ORTAYA ÇIKARILDI. YAYGIN SAK VARDI. PERİKALLOZAL ARTERDE GENİŞ BOYUNLU ANEVRİZMA 1 ADET KLİPLE KLİPLENDİ. ANEVRİZMA DOMU PATLATILDI. TAKİBEN 1CM KADAR ÜSTÜNDEKİ AVM BESLEYİCİLERİ YAKILARAK TOTAL EKSİZE EDİLDİ. VENTRİKÜLE AÇILAN HEMATOM TAKİP EDİLEREK ASPİRE EDİLDİ. KANAMA KONTROLÜ FİBRİLER SURGYCELL İLE YAPILDI. DURA PERİOSTTA KULLANILARAK GENİŞÇE KAPATILDI. KEMİK FLEP TESBİT EDİLDİ. DREN KONULARAK KATLAR KAPATILDI. 50CC KANADI. KAN KULLANILMADI.

OPERASYON SONRASI YOĞUN BAKIMA ALINDI. VİTAL FONKSİYONLARI STABİL SEYRETTİ. 2. GÜN YOĞUN BAKIMDAN ÇIKARILDI. EVD KAPATILDI. MOBİLİZE EDİLDİ. NÖROLOJİK DEFİSİTİ YOKTU. KONTROL KRANİAL BT DE KİTLENİN TOTAL ÇIKTIĞI HEMATOMUN BOŞALDIĞI, VENTRİKÜL BOYUTLARINDA BÜYÜME OLMADIĞI GÖRÜLDÜ. 5 GÜN VİTAL FONKSİYONLARI STABİL OLAN HASTA ÖNERİLERLE KONTROLE GELMEK ÜZERE TABURCU EDİLDİ.

POLİKLİNİK KONTROL: 10. GÜN KONTROLÜNDE DEFİSİTİ VE YAKINMASI OLMAYAN HASTANIN KONTROLLERİ DEVAM EDECEKTİR.

PATOLOJİ SONUCU: ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON

Radyolojik Görüntüler:

     

     

     

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top