Surgery Videos

Spinal meme ca met, c7, 2016

1969 DOĞUMLU KADIN HASTA

ŞİKAYETİ: SOL KOLDA KUVVETSİZLİK, UYUŞMA

ÖYKÜSÜ:  7-8 AYDAN BERİ SOL KOLDA UYUŞMA YAKINMALARI VAR, FTR HEKİMİ TARAFINDAN GÖRÜLMÜŞ. 15 GÜN FTR UYGULANMIŞ. SON 1 AY İÇİNDE KOLDA KUVVETSİZLİK ORTAYA ÇIKMIŞ. TETKİKLERİ SONRASI OPERASYON AMACIYLA YATIRILDI.

FİZİK MUAYENE: GENEL DURUMU İYİ, TA:120/80MMHG, NDS:76/DAK. ATEŞ:36.5C. SAĞ MEMEDE OPERASYON SKARI. SİSTEM MUAYENELERİ DOĞAL. BOYUN HAREKETLERİ KISITLI.

NÖROLOJİK MUAYENE: ŞUUR AÇIK KOOPERE ORYANTE, KRANİAL SİNİRLER DOĞAL. ÜST EKSTREMİTELERDE SOLDA ÖN KOL EKSTANSİYONUNDA, PARMAK ABDUKSİYON ADDUKSİONUNDA KUVVET KAYBI, C6, C7, C8 HİPOESTEZİ, TRİCEPS ABOLİK, ALT EKSTREMİTELERDE MOTOR REFLEKS VE HİS KUSURU YOK. SFİNKTER KUSURU YOK.

TANI : C7 PATOLOJİK KOMPRESYON

RADYOLOJİ NOTLARI: SERVİKAL MR DA C7 PATOLOJİK KOMPRESYON SOLDA LATERALDE VERTEBRAL ARTERİ İTEN YUMUŞAK DOKU BASISI, SOL PEDİNKÜL VE ARKUS TUTULMUŞ. KEMİK SİNTİGRAFİSİNDE C6, C7 DE TUTULUM MEVCUT.

MÜDAHALE AMELİYAT NOTU: HASTA KLİNİĞE YATIRILDI. PREOPERATİF TETKİKLER YAPILDI.  KONTRASTLI SERVİKAL MR ÇEKİLDİ. C7 PATOLOJİK KOMPRESYON FRAKTÜRÜ SAPTANDI. ANESTEZİ İLE KONSÜLTE EDİLDİ. MEDİKAL TEDAVİ DÜZENLENDİ.24 /02/2016 TARİHİNDE OPERASYONA ALINDI.  İTGAA SUPİN POZİSYONDA SAĞDAN VERTİKAL CİLT İNSİZYONU İLE GİRİLDİ. PLATİSMA AÇILDI. SKM MEDİALİNDEN KÜNT DİSEKSİYONLA İLERLENDİ. KAROTİS LATERALE TRAKEA VE ÖZOFAGUS MEDİALE EKARTE EDİLDİ. VERTEBRA ÖN YÜZÜNE ULAŞILDI. C7 DEKİ YUMUŞAK DOKU KİTLESİ YÜZEYDEN GÖRÜLÜYORDU. SKOPİ KONTROLÜ SONRASI, C7 KORPEKTOMİ YAPILDI. KANAMALI GRİ MOR TÜMÖR DOKUSU BOŞALTILDI. T1 İN SOL POSTRİOR KÖŞESİ DE TÜMÖR İLE ERODE İDİ. SOL LATERALE DOĞRU GİDEN YUMUŞAK DOKU BASISI DA KALDIRILDI. END PLATELER VE DİSK NORMAL İDİ. MESAFEYE EKSPANDABL (ASANSÖR) CAGE YERLEŞTİRİLDİ. SKOPİ İLE TEKRAR KONTROL EDİLDİ. TAKİBEN KANAMA KONTROLÜ YAPILDI. VE C5, C6 VE T1 İ İÇİNE ALACAK ANTERİOR PLAK VİDA İLE STABİLİZASYON YAPILDI. KANAMA KONTROLÜ SONRASI 2 ADET MİNİWAK DREN KONULARAK KATLAR KAPATILDI. 400 CC KANADI. 1 ÜNİTE KAN KULLANILDI.

KLİNİK SEYİR: HASTA POSTOPERATİF YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNE ALINDI. EK NÖROLOJİK DEFİSİTİ GELİŞMEDİ. KONTROL SERVİKAL X RAY DE İMPLANT MATERYALİ YERİNDE İZLENDİ. HASTA POSTOPERATİF 1. GÜN KLİNİĞE ALINDI. MOBİLİZE EDİLDİ. ORAL BESLENDİ. TAKİPLERİNDE VİTAL BULGULARI STABİL SEYRETTİ. HASTA MEDİKAL TEDAVİSİ DÜZENLENEREK TABURCU EDİLDİ. 15 GÜN SONRA YAPILAN KONTROL MUAYENESİNDE SOL KOL MOTOR GÜCÜNDE CİDDİ DÜZELME GÖZLENDİ. AĞRISI YOK. UYUŞUKLUĞU AZALMAKLA BİRLİKTE DEVAM EDİYOR. RT VE KT İÇİN ONKOLOJİ MERKEZİNE SEVK EDİLDİ.

PATOLOJİ SONUCU: METASTATİK KARSİNOM (PRİMER MEME CA)

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

                

        

     

Ameliyat Sonrası Radolojik Görüntüler:

           

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top