Surgery Videos

MENİNGOTELYAL MENİNGİOMA, 2015

43 YAŞINDA KADIN HASTA

YATIŞ TARİHİ: 26.12.2015

ÇIKIŞ TARİHİ:30.12.2015

ŞİKAYETİ: MEMEDEN SÜT GELME, BAŞAĞRISI, HER İKİ GÖZDE GÖRME AZALMASI

HİKAYESİ: 1.YILDIR BAŞAĞRILARI OLAN HATANIN, 6.AYDIR MEMESİNDEN SÜT GELME YAKINMASI ORTAYA ÇIKMIŞ. SON 1.AYDIR GÖRMESİNDE AZALMA OLMUŞ. TETKİKLERİ SONRASI OPERASYON AMACIYLA YATIRILDI.

FİZİK MUAYENE: GENEL DURUMU İYİ, TA:120/80MMHG, NDS:72/DAK, ATEŞ 36.5C, SİSTEMLERİ NORMAL, VAS:3-4

NÖROLOJİK MUAYENE: ŞUUR AÇIK KOOPERE ORYANTE, HER İKİ GÖZ HAREKETLERİ SERBEST, SAĞDA DAHA BELİRGİN OLMAK ÜZERE 1 VE 2 METREDEN PARMAK SAYIYOR, IR+/+, FUNDOSKOPİDE BİLATERAL SOLUKLUK MEVCUT, FASİYAL SİMETRİ YOK, DİĞER KRANİYAL SİNİRLER NORMAL EKSTREMİTELERDE MOTOR REFLEKS VE HİS KUSURU YOK. GALAKTORESİ MEVCUT.

LABORATUVAR SONUÇLARI: PROLAKTİN 250ng üzerinde

RADYOLOJİ NOTLARI:  KRANİYAL MR DA TÜBERKULUM SELLADA OTURMUŞ, ÖNE VE ARKAYA SELLA İÇİNE DOĞRU BÜYÜMÜŞ, KİYAZMAYA CİDDİ BASI YAPMIŞ, DURAL KUYRUĞU OLAN YOĞUN KONTRAST TUTAN (3X3X4CM)KİTLE.

AMELİYAT NOTU: İTGAA SUPİN VE BAŞI SOLA DÖNÜK OLARAK OPERASYONA ALINDI, SAĞ PİTERİONAL CİLT İNSİZYONU İLE FRONTOTEMPORAL KRANİOTOMİ YAPILDI. DURA AÇILDI . SİLVİAN SİSTERNA AÇILDI. YETERLİ BOS ASPİRE EDİLDİ. 2 OPTİK ARASINA  OTURMUŞ. OPTİK SİNİRLERİ VE KİAZMAYI CİDDİ BASI ALTINDA BIRAKMIŞ KİTLE GÖRÜLDÜ. ÖZELLİKLE SAĞ OPTİK ÇOK BASI ALTINDA İDİ, KİTLE ASPİRATÖRE KOLAY GELMEYEN, ÇOK VASKÜLER İÇİNDE BOL MİKTARDA FİBRİLER AĞ İÇEREN, GRİ PEMBE ÖZELLİKTE İDİ, KESİLEREK ÇIKARILDI, SOL OPTİK SİNİRE YAPIŞIK OLAN ÇOK KÜÇÜK BİR KISIM (1-2MM) DIŞINDA TOTAL ÇIKARILDI. KANAMA KONTROLÜ YAPILDI, LOJA SURGİFLU SIKILDI. DURA PRİMER KAPATILDI. KEMİK FLEP YERİNE KONULDU. 1 ADET KRANİOFİX VE İPEK SÜTÜRLER İLE TESBİT EDİLDİ. TEMPORAL ADALE ASILDI. DREN KONULDU. KATLAR KAPATILDI. 800CC KANADI. 2 ÜNİTE ES KULLANILDI.

PATOLOJİ RAPORU:

MENİNGOTELYAL MENİNGİOMA, (WHO GRADE I)

Kİ-67 PROLİFERASYON İNDEKSİ %1 DEN AZDIR

KLİNİK SEYİR: 15 GÜN SONRA KONTROL MUAYENESİNDE 4-5 METREDEN PARMAK SAYABİLİYOR. GALAKTORESİ AZALMIŞ. PROLAKTİN DEĞERİ 110ng/ml. POLİKLİNİK KONTROLLERİ DEVAM ETMEKTEDİR.

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Ameliyat Sonrası Radyolojik Görüntüler:

         

         

                                    

 

 

 

 

 

 

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top