Surgery Videos

Pineal Kitle 2016

Başvuru tarihi:  1.12.2015

15 yaşında Erkek

Şikayeti                : Baş ağrısı, yukarıya bakamama, sol gözde dışa kayma

Hikayesi: Tarafımızca 01.12.2015 tarihinde poliklinikte Baş ağrısı, yukarıya bakamama, sol gözde dışa kayma şikayetleriyle değerlendirilip Pineal kitle nedeniyle operasyon listesine alındı. 2 gün sonra aniden gelişen boyundan başa yayılan şiddetli ağrı ve bulantı kusma ve hıçkırık yakınmaları ile acil servise başvurdu. Hidrosefali nedeniyle V-P şant takıldı. Gözde bakış patolojileri dışında ki yakınmaları geçti. Hasta 18.1.2016 tarihinde operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.

Özgeçmiş:          Anamnez dışında özellik yok

Fizik Muayene: TA: 140/80 mmHg, Nb: 72/dk. Sistem muayeneleri normal.

Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Pupiller izokorik, direkt ve indirekt ışık reaksiyonu bilateral pozitif. Her iki gözde yukarı bakış kısıtlılığı, solda dışa bakış kısıtlı ve horizontal nistagmusu mevcut. Fundoskopide bilateral nazal siliklik mevcut. Fasiyel asimetri yok. Diğer kranial sinirler doğal. Ekstremitelerde motor refleks ve his kusuru yok. Serebellar testler doğal. Ense sertliği ve sfinkter kusuru yok.

Radyolojik tetkikler: Kranial MR da 3. ventrikül posteriorunda mezensefalon ve tektuma bası yapmış 3x3x4 cm büyüklüğünde T1 kesitlerde parlayan, heterojen kontrast tutan kitle lezyonu, lateral ventriküller ve 3. ventrikülde hidrosefali ile uyumlu görünüm mevcut.

Ameliyat Notu: İTGAA, prone pozisyonda çivili başlıkla operasyona alındı. Steril saha temizliği ve örtümünü takiben suboksipital cilt insizyonu yapıldı. Midas ile suboksipital kraniotomi yapıldı. Sınırları rongeur ile genişletildi. Dura yay şeklinde açıldı. Supraserebellar infratentoriyal girişim ile pineal bölgede yerleşmiş olan kapsüllü, içinde saç ve yağ dokusu bulunan, dermoid tümör ile uyumlu olan kitle lezyonu mikroşirurjikal teknikler kullanılarak total eksize edildi. Sol oksipital bölgeye 1 adet Frazier burr hole açılarak EVDS katateri yerleştirildi. Sol bacaktan alınan fasya ile duraplasti yapıldı. Kraniotomi defekti kemik ve çimento ile kapatıldı. Kanama kontrolünü takiben katlar anatomisne uygun olarak kapatıldı. Komplikasyon olmadı. Kan kullanılmadı. 

 

Ameliyat Notu: İTGAA, prone pozisyonda çivili başlıkla operasyona alındı. Steril saha temizliği ve örtümünü takiben suboksipital cilt insizyonu yapıldı. Midas ile suboksipital kraniotomi yapıldı. Sınırları dril ile genişletildi. Dura yay şeklinde açıldı. Supraserebellar infratentoriyal girişim ile pineal bölgede yerleşmiş olan kapsüllü, içinde saç ve yağ dokusu bulunan dermoid tümör ile uyumlu olan kitle lezyonu, total eksize edildi. Sol oksipital bölgeye 1 adet Frazier burr hole açılarak EVDS kateteri yerleştirildi. Sol bacaktan alınan fasya ile duraplasti yapıldı. Kraniotomi defekti sement ve kemik ile kraniyoplasti yapıldı. Kanama kontrolünü takiben katlar anatomisine uygun olarak kapatıldı. Komplikasyon olmadı. Kan kullanılmadı.

Patoloji Tanısı: Dermoid kist ile uyumlu.

Klinik seyir:  3 ay sonra yapılan poliklinik kontrolünde yukarı bakışta oldukça düzelme mevcut. Dışa bakış kısıtlılığı azalarak devam ediyor. Okula gitmeye başladı.

 Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

        

        

        

    

Ameliyat Sonrası Radyolojik Görüntüler:

        

        

        

    

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top