Surgery Videos

Tentorium Menengiom Olgusu

45 Yaş,  Kadın                                   

Şikayeti : Baş ağrısı, her iki kulakta çınlama, nöbet geçirme, yürüyememe

Hikayesi:20 yıl önce doğum sonrası yürüyememe yakınması ortaya çıkmış. O tarihten beri hayatını tekerlekli sandalyede sürdüren hasta, 6 aydır 3 defa şuur kaybının eşlik ettiği JTK nöbet geçirmiş. Baş ağrıları ve her iki kulakta çınlama yakınmaları ile başvurduğu dış merkez Nöroşirürji polikliniğince yapılan radyolojik incelemelerde intrakranial kitle saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.

Özgeçmiş: Uterusta miyom çıkarılması, kolesistektomi geçirmiş.  Doğum sonrası spinal kord hasarı geçirmiş.

Fizik Muayene: Genel durumu iyi, TA: 120/70 mmHg, Nb: 75/dk., ateş:36.5C. Paraplejik olması nedeniyle idrar ve dışkı sorunları dışında sistem muayenel eri doğal. Eski operasyon skarları mevcut.

Nörolojik Muayene: Şuur açık koopere dezoryante. Göz hareketleri her yöne serbest, her iki göz ile 5 MPS, pupiller izokorik, direkt ve indirekt ışık reaksiyonu bilateral pozitif. Fundoskopide solda nazal siliklik mevcut. Fasial asimetri yok. Alt kranial saha intakt. Üst ekstremitelerde motor refleks ve his kusuru yok. Altta  sekel 3/5 kas gücünde spastik paraparetik. Patolojik  refleksler negatif. DTR normoaktif. İdrar retansiyonu mevcut (krede ile boşaltabiliyor), kabızlığı laksatifler ile çözülüyor.

Kranial MR:  Tentoriyal hiatusun sol kenarından menşey almış, mediale(beyin sapını ciddi şekilde deplase etmiş), laterale (temporal mezial yapıları itmiş, temporal hornda büyümeye neden olmuş) ve  yukarıya (bazal ganglionları baskı altına almış, ventrikülde şifte neden olmuş) büyümüş, yoğuş kontrast tutan kapsüllü keskin sınırlı, lobüle, çevrinde geniş ödemi olan, 5x6x7 cm lik kitle lezyonu izlendi.

Ameliyat notu: İTGAA, sağ yan yatar pozisyonda baş hafif aşağıya düşük pozisyonda çivili başlık ile tesbit edildi. Gerekli steril saha temizliği ve örtümünü takiben, sol temporal açıklığı kulağa bakan U şeklinde insizyon yapıldı. Geniş sol temporopariyetal kraniyotomi yapıldı. Dura yay şeklinde açıldı, beyin şiş olması nedeniyle mannitol ve hiperventilasyon ile beyin rahatlatıldı. Mikroskop altında mikroşirürjikal teknikle subtemporal yaklaşımla girildi. Kirli pembe beyaz renkte, çok kanamalı, kapsüllü, lastik kıvamında kitle bipolar, aspiratör, tümör pensetleri ve CUSA kullanılarak köken aldığı tentorium yakılarak parçalar halinde total olarak eksize edildi. Kanama kontrolü fibriler surgycell ve kan durdurucu ile yapıldı. Dura primer kapatıldı. Kemik flep 4 adet ipek sütur ile kraniyuma tespit edildi. Hemovak dren konularak katlar usulüne uygun olarak kapatıldı. 300 cc kanadı. Kan kullanılmadı, komplikasyon olmadı.

Klinik seyir: Hasta operasyon sonrası yoğun bakım ünitesine alındı. Dekort ve mannitol tedavisine devam edildi. 24 saat içinde çekilen kontrol kranial BT sinde kitlenin total çıktığı ancak orta hat yapılarda şifte neden olan ödemin azalarak da olsa devam ettiği izlendi. 2. Gün kliniğe yatağına alındı. Tekerlekli sandalyede mobilize edildi. (sekel paraparezi nedeniyle) 3. Günden itibaren mannitol azaltılarak kesildi. Sorunu olmayan vital fonksiyonları stabil seyreden hasta, 7. günde anti ödem ve antiepileptik tedavi ile poliklinik kontrollere gelmek üzere taburcu edildi.

Patoloji sonucu: MENİNGOTELYOMATÖZ MENENGİOMA (WHO GRADE I)

Radyolojik Görüntüler:

 

Ameliyat Görüntüsü:

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top