Surgery Videos

İntramedüller Hemanjioblastom Olgusu

Nöroşirürji Epikrizi

25 yaşında kadın,

Yakınması : Sağ bacakta kuvvet kaybı ve sırt ağrısı.

Öyküsü : 1 yıldır sırt ağrısı ve 6 aydır da sağ bacağında kuvvet kaybı olan hasta dış merkezde tetkik edilirken torakal kitle ile uyumlu görünüm saptanması üzerine operasyon amacıyla tarafımıza refere edilmiş. Hastanın ağrısı istirahatle ve hareketle değişmiyormuş, Ağrı kesicilerden fayda görmüyormuş. Son zamanlarda da yürümekte zorluk çekmeye başlamış. Mevcut tablosuyla poliklinikte değerlendirilen hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.

Özgeçmiş : Sağ retinal hemanjioblastom operasyonu (2009-2010 2 kez)

Soygeçmişi : Von Hippel Lindau sendromu ailesinin bir ferdi. (Soy ağacı şeması verilmiştir.) Ablası 2 kez kranial hemanjioblasom operasyonu

 

Fizik Muayene :  Normal

Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Kranial sinirler normal. Üst ekstremitelerde motor refleks ve his kusuru yok. Alt ekstremite muayenesinde; sağda 4/5 kas gücünde monoparezik. Torakal 5'e çıkan hipoestezik. DTR’ler altta hiperaktif. Bilateral Babinski pozitif.

Operasyon Tarihi : 16/07/2010

İTGAA prone pozisyonda operasyona alındı. Steril saha temizliği ve örtümünü takiben, torakal orta hat vertikal insizyon yapıldı. Bilateral adeleler koter yardımıyla laterallere ayrıldı. Skopi ile mesafe tayini sonrasında T5 kısmi T6 ve T7 total laminektomi yapıldı. Dura açıldığında kordun expanse olduğu ve üzerinde yoğun şekilde arterialize olmuş venöz yapılar olduğu görüldü. Orta hattan myelotomi yapıldığında kirli sarı lastik kıvamında bol kanamalı, kordu sola doğru itmiş tumor dokusu görüldü. Kord'tan diseke edilerek aspirator ve bipolar yardımıyla total çıkartıldı. Frozen tanısı hemangioblastom ile uyumlu olarak bildirildi. Dura primer suture edildi. Kanama kontrolünü takiben katlar usulüne uygun olarak kapatıldı. Komplikasyon olmadı.

Histopatalojik Tanı :

HEMANJİOBLASTOM; torakal bölge, biyopsi

İMMÜNOHİSTOKİMYASAL ÇALIŞMA:

EMA: Negatif

PR: Negatif

CD31: Damar duvarlarında pozitif

Kİ67:4/1000

Ameliyat Öncesi Radyolojik Görüntüler:

     

Ameliyat Sonrası Radyolojik Görüntüler:

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top