Surgery Videos

Beyin Sapında Hemangioblastom Olgusu

 • Adı Soyadı: D K 21 Yaş Kadın                            
 • Prot. No:1043036
 • Şikayeti  : Baş dönmesi, bulantı-kusma ve nöbet
 • Hikayesi  : Kasım 2013 tarihinde baş ağrısı, bulantı-kusma ve nöbet geçirme (etrafındaki sesleri duyup tepki veremiyormuş) şikayeti olan hasta dış merkezde tetkik edilerek tarafımıza yönlendirilmiş.  Mevcut tablosuyla poliklinikte değerlendirilen hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.
 • Özgeçmişi:  Bilateral glokom nedeniyle operasyon( sağ göz protez)
 • Fizik Muayene: TA: 120/80 mmHg, Nb: 80/dk.
 • Sistemik muayenesi doğal             
 • Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Pupiller defektif.  IR -/- Alt kranial saha intakt. Fasial asimetri yok. Bilateral amorotik . Belirgin taraf bulgusu yok. Derin tendon refleksleri normoaktif. Patolojik refleks yok.
 • Kranial MR: Ponsta ve 4. Ventrikül inferior duvarında heterojen kontrastlanan kitle ile uyumlu görünüm mevcut. 

Ameliyat Öncesi MR Görüntüleri

        

20.5.2014 de prone pozisyonda suboksipital kraniektomi ve C1 laminektomi yapılarak opere edildi. 

Patoloji sonucu

Ameliyat sonrası MR görüntüleri

 

16. 7.2014

 • Amorotik hastanın sistem taramalarında von Hippel Lindau hastalığı düşündürecek bulgu saptanmadı.
 • Poliklinik kontrolleri devam etmektedir.

 

 

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top