Surgery Videos

Glial Tümör Olgusu

24 yaşında kadın hasta, nöbet geçirme yakınması ile başvurdu. Muayenede nörolojik defisiti yoktu.

Radyolojik görüntüleri: 

Kitle uyanık kraniotomi ile total çıkarıldı.

Histopatolojik tanısı: Oligodendroglioma grade 2

1p 19q delesyonu negatif bulundu.

Postoperatif MR görüntülerde totral rezeksiyon görülüyor.

Postoperatif MR da ölçülen rezidü miktarı <1cm3

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top