Surgery Videos

Multibl Düşük Dereceli Glial Tümör Olgusu

ŞP; 38y. Erkek, nöbet geçirme yakınması ile başvurdu (4.4.2008)

 

ŞP; postop (Oligo grade 2, 1p19q delesyonu negatif)

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top