Surgery Videos

Posterior Fossa Menengiom Olgusu

Adı Soyadı     : 60 Yaş Kadın    

Prot. No          :           

Şikayeti          : Başında uğultu hissi

Hikayesi         : 10 yıldır başında uğultu hissi şikayeti olan hastanın zaman zaman baş ağrısı ve bulantı, kusması oluyormuş.Nöbeti şuur kaybı olmuyormuş. Dış merkezde tetkik edilen hastaya yapılan Kr Mr incelemesinde kitle saptanması üzerine tarafımıza yönlendirilmiş. Özgeçmişi: Guatr operasyonu Mide operasyonu, HT

Fizik Muayene: TA: 120/80 mmHg, Nb: 80/dk,  Sağ elini kullanıyor.             

Nörolojik Muayene: Şuur açık, koopere, oryante. Pupiller izokorik, direkt ve indirekt ışık reaksiyonu bilateral pozitif. Göz hareketleri serbest. Alt kranial saha intakt. Fasial asimetri yok. Belirgin taraf bulgusu yok. Motor ve his kusuru yok. Serebellar testler doğal. Derin tendon refleksleri normoaktif, patolojik refleks yok.

Kranial Mr da Sağ serebellar hemisferde superior serebellar vermisi içine almış torkuler herofiliye yakın komşulukta homojen kontrast tutan 3x3 cm boyutlarında kitle ile uyumlu görünüm mevcut.

AMELİYAT: Prone pozisyonda orta hat insizyonu, suboksipital kraniektomi ile ekstraaksiyel kitle total çıkarıldı. Transvers sinüs duvarı yakıldı. Duraplasti yapıldı.

KLİNİK SEYİR. Ameliyat sonrası ek nörolojik defisiti olmadı. Poliklinik takipte kalacak.

YATIŞ SÜRESİ:5 GÜN

PATOLOJİK TANI: Meningoteliomatöz menengiom

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top