Surgery Videos

Hemifasiyal Spazm Olgusu

Adı Soyadı: 55 Yaş Erkek                  Başvuru tarihi: 20.01.2015

Şikayeti           : Yüzünde çakma, kasılma,

Hikayesi          : 2 yıldır var olan ve son 6 aydır artan şekilde yüzünün sol kısmında özellikle göz ve ağız kenarında belirgin istemsiz kasılma şikayetleri ile başvurdu. Hastaya üniversitemiz nöroloji Botoks denenmiş. Botoks'tan fayda görmeyen hasta tarafımıza başvurmuş. Hasta operasyon amacıyla kliniğe yatırıldı.

Özgeçmiş:       : Opere inguinal herni

                          Opere el kesisi

                          Sırtta kist eksizyonu

                          Sigara (+)

Fizik Muayene: TA: 140/80 mmHg, Nb: 72/dk.

                           Sistem muayeneleri doğal. Yüzünün sol tarafında göz ve ağız çevresinde heyecanla artan istemsiz kasılmalar mevcut.

Nörolojik Muayene: Nörolojik defisiti yok.

CISS MR: Sol vertebral arter 7. ve 8. sinirlere bası oluşturmaktadır.

Ameliyat:

Sol suboksipital kraniektomi ile 7.sinire mikrovasküler dekompresyon uygulandı. DREZ de Vertebral arter ve AİCA basısı dekomprese edildi. Dura fasia lata ile kapatıldı. Sement ile kranioplasti yapıldı.

Klinik seyir:

Ameliyat sonrası HFS geçti. 2 gün süreyle başdönmesi oldu. 5. Günde poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildi.  


 

 

© 2014 Prof. Dr. Ahmet BEKAR. Tüm Hakları Saklıdır. Developed by IMDGrup

Back to top